Logo dizajn

Vaše poslanie + Náš strategický prístup = Symbol s hodnotou

Vaše nové logo

Pozorne vnímame posledné trendy, ale naším cieľom je vytvoriť nadčasové logo s dlhodobou životnosťou.

Definujeme si spoločne Vaše poslanie a hodnoty, ktoré Vás budú aj cez Vaše nové logo motivovať a spájať.

Vaše nové logo sa prispôsobí na akýkoľvek formát, je hravé, tvárne a ľahko sa dá vytlačiť.

Porozumieme Vašej vízii, preskúmame trh a vytvoríme dielo, ktoré Vám pomôže napĺňať Vaše ciele.

Ste hrdí na svoje nové logo, ktoré inšpiruje Vás, Váš tím a pozitívne naladí aj Vašich zákazníkov.

Naša ponuka

Vaše poslanie

Definovanie poslania Vám pomôže pri dlhodobých plánoch Vášho podnikania. Motivuje a spája Váš tím, inšpiruje Vašich zákazníkov, môže Vás odlíšiť od konkurencie a pomôže Vám udržať sa na trhu čo najdlhšie. Vaše nové logo, ktoré dokáže interpretovať zmysel Vášho podnikania, sa stane neoddeliteľnou súčasťou Vášho úspechu. Navštívte s nami svoje možnosti ako sa prezentovať strategicky, inovatívne a príjemne na pohľad.

Náš prístup

Strategický prístup je potrebný, pokiaľ Vám má logo pomôcť napĺňať Vaše ciele. Naši experti vytvoria niekoľko návrhov, z ktorých Vám tie najobľúbenejšie predstavíme. Vaše nové logo je tvárne (dá sa s ním pracovať v každej oblasti prezentácie Vašej spoločnosti), spĺňa podmienky farebnej psychológie, je jednoduché, prehľadné a má nadčasový charakter v súlade s Vašou víziou. Navštívte s nami svoje možnosti ako spolupracovať pri tvorbe loga príjemne, flexibilne a profesionálne.

Symbol s hodnotou

Vaše nové logo má hodnotu práve vtedy, keď nie je iba grafickým prvkom na označenie spoločnosti, ale dokáže na seba upriamiť pozornosť a vyvolať silné emócie. S týmito emóciami je možné ďalej pracovať pri dosahovaní cieľov spoločnosti. Mať logo s hodnotou však nie je koniec cesty, ale jej začiatkom. Je nevyhnutné s Vaším logom ďalej pracovať pri dotváraní úspešnej značky spoločnosti. Pri odovzdaní loga Vám poradíme ako na to. Navštívte Vaše nové logo.

Navštívte nielen Vaše nové logo

Posilnite svoju značku o ďalšie prínosné projekty:

Naša spolupráca

1

Analýza
značky

Analýza poslania a vízie Vašej spoločnosti Analýza komunikácie Vašej značky Analýza trhu a Vašej konkurencie Analýza Vašej cieľovej skupiny

2

Ideamaking

Brainstorming a Ideamaking Farebná psychológia Voľba typografie

3

Tvorba
 loga

Tvorba návrhov vizuálu loga Tvorba návrhov doplňujúcich vizuálnych prvkov Výber obľúbených návrhov Modifikácia návrhov pre rôzne použitie loga Príprava prezentácie

4

Prezentácia

Predstavenie návrhov Brainstorming so spätnou väzbou Modifikácie a úpravy Výber finálnej podoby loga

5

Finalizácia

Finálne spracovanie loga Finálne odsúhlasenie Príprava loga na odovzdanie Odovzdanie loga vo všetkých potrebných formátoch

6

Logo
manuál

Voľba formátu Tvorba Logo manuálu Odovzdanie Logo manuálu