Vizuálna identita

Vaše zadanie  +  Naša kreativita  =  Jednotná prezentácia

Vaša nová identita

Jednotná na
všetkých platformách

Všetky súčasti prezentácie Vašej identity sú v súlade a Vaša značka je jasne rozpoznateľná.

Pútavá a vytvorená
bez šablón

Identita Vášho projektu je jedinečná a dohliadneme na to, aby aj jej vizuál bol na trhu rovnako unikátny.

Prehľadná, inšpirujúca
a motivujúca

Dôraz kladieme na prehľadnosť vizuálu, aby Vaša identita podporila záujem Vašej cieľovej skupiny.

Tvárna a
jednoducho použiteľná

Komunikovať Vašu identitu je jednoduché, hravé, dá sa s ňou ďalej pracovať a vytvárať nové produkty.

Upevňuje
firemnú kultúru

Motivuje nielen navonok Vášho projektu, ale spája aj tím, ktorý sa na projekte podieľa.

Naša ponuka

Tvorba loga

Firemné
dokumenty

Promo materiály

Web stránka

Iné materiály

Naše referencie všeobecne

Ukážky prác

Vaše zadanie

Vizuálna identita sa môže zobraziť vo viacerých podobách a formátoch (od vizitiek cez promo materiály až po web stránku) a je len na Vás, pre ktoré sa rozhodnete. Vypočujeme si Vašu predstavu, ale samozrejme, radi Vám poradíme a nasmerujeme Vás v rámci analýzy. Rovnako s Vami vieme spolupracovať aj pri tvorbe obsahu pri konkrétnych materiáloch. Navštívte s nami Vaše možnosti ako vytvoriť pútavú, jednotnú a dlhotrvajúcu prezentáciu Vášho projektu.

Naša kreativita

Pri práci kladieme dôraz na hodnoty a poslanie spoločnosti, na nadčasovosť a príjemnosť celého vizuálu. K tvorbe pristupujeme komplexne, z pohľadu všetkých zainteresovaných subjektov na trhu a strategicky vytvoríme vizuál, ktorý bude inšpirovať a motivovať. Na základe činnosti Vášho podnikania a jeho cieľov zvolíme vhodnú farebnosť, typografiu a vytvoríme vizuálne prvky, ktoré sa stanú neoddeliteľnou súčasťou Vašej prezentácie. Navštívte s nami Vaše možnosti ako spolupracovať príjemne, podľa vopred stanovených dohôd a bez strachu z výsledku.

Jednotná prezentácia

Vaša nová vizuálna identita vyvolá jasný, zrozumiteľný a pútavý signál, ktorý je v súlade s napĺňaním Vašich cieľov. Prezentuje Vás vo vnútri spoločnosti i navonok a inšpiruje nielen Vašich zákazníkov, ale posilňuje a motivuje aj Vašu firemnú kultúru. Ďalším krokom je zachovať jednotnosť, na ktorú je náš preplnený trh obzvlášť citlivý. Pri odovzdaní diela Vám poradíme, ako začať. Navštívte Vašu novú vizuálnu identitu.

Navštívte nielen Vašu novú identitu

Posilnite svoju značku o ďalšie prínosné projekty:

Web aplikácia

Mobilná aplikácia

Naša spolupráca

1

Analýza
značky

Analýza poslania a vízie Vašej spoločnosti Analýza komunikácie Vašej značky Analýza trhu a Vašej konkurencie Analýza Vašej cieľovej skupiny Výber platforiem

2

Práca
s obsahom

Štúdium dodaných materiálov Štylistika a gramatika Nastavenie tónu komunikácie Dohoda na výsledku

3

Tvorba
vizuálu

Brainstorming a Ideamaking Farebná psychológia Tvorba návrhov vizuálu Typografia Výber obľúbených návrhov Príprava prezentácie

4

Prezentácia

Predstavenie návrhov Brainstorming so spätnou väzbou Modifikácie a úpravy Výber finálnej podoby vizuálnej identity

5

Finalizácia

Finálne úpravy Finálne odsúhlasenie Príprava vizuálov na odovzdanie Odovzdanie a poradenstvo

6

Dizajn
manuál

Voľba formátu Tvorba Dizajn manuálu Odovzdanie Dizajn manuálu