Web aplikácie

Vaša predstava  +  Naše riešenie  =  Nadčasový Web

Vaša nová aplikácia

Vytvorená so
strategickým prístupom

Vnímame budúce plány Vášho projektu a pri realizácii pre nich vytvárame priestor.

Pútavá a vytvorená
bez šablón

Riešenie Vašej web aplikácie je na trhu unikátne, pozitívne zaujme a vytvorí príjemnú mienku o Vašom projekte.

Bezpečná, funkčná
a spoľahlivá

K funkčnosti pristupujeme zodpovedne využívaním najvyšších bezpečnostných štandardov.

Prehľadná a
ľahko používateľná

Vaši užívatelia používajú aplikáciu s ľahkosťou, vedia sa v nej orientovať a radi sa vrátia.

S responzívnym a
krásnym UX dizajnom

Vaša web aplikácia poteší aj svojím vzhľadom a zobrazí sa pekne na všetkých zariadeniach.

Naša ponuka

UX dizajn

UI dizajn

Programovanie

Spustenie
do prevádzky

Support

Naše referencie všeobecne

Ukážky prác

Vaša predstava

Porozumenie obsahu a poslaniu Vášho projektu je dôležité ešte pred samotnou realizáciou. Zadefinujeme si situácie, ktoré má Vaša nová aplikácia pomôcť vyriešiť, rovnako si zanalyzujeme aj cieľové skupiny, ktoré má aplikácia osloviť. Jedná sa o produkt, ktorý potrebujete využívať v rámci Vašej spoločnosti (rezervačný systém, dochádzkový systém a iné), alebo máte nápad, ktorý chcete predávať a uspieť s ním na trhu? Navštívte s nami Vaše možnosti ako vytvoriť prehľadnú, bezpečnú, funkčnú webovú aplikáciu s nadčasovým dizajnom.

Naše riešenie

Po zosúladení Vašej predstavy s našimi riešeniami sa pustíme do detailného návrhu procesov aplikácie a následne do komplexnej tvorby web aplikácie. K tvorbe pristupujeme strategicky, ale rovnako aj s citom pre umenie. Práve preto kladieme dôraz aj na to, ako vyzerá prostredie celej aplikácie a na to, či je aplikácia v súlade s Vaším poslaním a víziou. Každú etapu našej spolupráce Vám odprezentujeme v stanovených termínoch, aby ste mali ucelený prehľad o postupe. Navštívte s nami Vaše možnosti ako spolupracovať flexibilne, príjemne a bez strachu z výsledku.

Nadčasový web

Vaša nová web aplikácia sa používa s ľahkosťou a s radosťou. Rieši situácie, pre ktoré bola jej tvorba určená, a to bezpečne a v súlade s Vašimi víziami. Jej hodnota nie je však iba funkčná, aplikácia má aj jedinečný svieži vzhľad, ktorý motivuje Vašu cieľovú skupinu aplikáciu používať. Máme radi inovatívne riešenia, ktoré sa udržia na trhu dlhodobo a spájame ich s nadčasovým dizajnom a príjemným užívateľským prístupom. Navštívte Vašu novú web aplikáciu.

Navštívte nielen Vašu novú web aplikáciu

Posilnite svoju značku o ďalšie prínosné projekty:

Tvorba loga

Vizuálna identita

Mobilná aplikácia

Naša spolupráca

1

Analýza
projektu

Analýza poslania a vízie Vášho projektu Analýza komunikácie projektu Analýza trhu a Vašej konkurencie Analýza Vašej cieľovej skupiny

2

UX
dizajn

Štúdium podkladov Brainstorming Tvorba workflowu Tvorba wireframov Prezentácia a diskusia Úpravy a finalizácia

3

UI
dizajn

Brainstorming a moodboarding Tvorba vizuálu Prezentácia a diskusia Úpravy a finalizácia

4

Programovanie

Backend Frontend Optimalizácia a testovanie Prezentácia a diskusia

5

Finalizácia

Testovanie zákazníkom Úpravy a finalizácia Spustenie do prevádzky Finálne testovanie

6

Support

Brainstorming a dohoda Pravidelný support Príležitostné upgrady